Logo Leemass Leeuwarden
Logo Leemass Leeuwarden
Schade melden bij gemotoriseerd vervoer / verkeer
Een ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier dient u altijd toe te zenden
U kunt het schadeformulier hier downloaden (PDF)
Europees schadeformulier
Europees schadeformulier
Europees schadeformulier
 
Schade melden anders dan bij gemotoriseerd vervoer / verkeer
Een ingevuld en ondertekend algemeen schadeformulier dient u altijd toe te zenden
U kunt het schadeformulier hier downloaden (PDF)
Algemeen schadeformulier
Algemeen schadeformulier
Algemeen schadeformulier
 
Let op: als u alleen WA of WA Beperkt Casco verzekerd bent zonder een verhaalbijstand verzekering en de tegenpartij heeft de schade veroorzaakt, dan dient u de tegenpartij zelf aansprakelijk te stellen voor de door u opgelopen schade en / of letsel. In dat geval kunt u de aansprakelijkheidsstelling-brief hier downloaden (DOC).
Aansprakelijkheidsstelling brief
Aansprakelijkheidsstelling brief
Aansprakelijkheidsstelling brief
 
Zijn er getuigen bij een verkeersschade en is de veroorzaker onbekend of van een andere mening m.b.t. de oorzaak, dan kunt u samen het formulier getuigenverklaring van Waarborgfonds Motorverkeer invullen.
U kunt het getuigenverklaring formulier hier downloaden (PDF)
Getuigen verklaring
Getuigen verklaring
Getuigen verklaring
 
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden. U kunt onze dienstenwijzer hier downloaden (PDF)
Diensten wijzer
Diensten wijzer
Diensten wijzer