Logo Leemass Leeuwarden
Logo Leemass Leeuwarden

Online schade melden


Schades kunt u per post, mail en / of dagelijks aan ons doorgeven via ons telefoonnummer (058) 212 73 77. Indien een expertisie nodig is (bij autoschade vanaf € 500,-) om de schade vast te stellen dan kan dat bij autoschades vaak al binnen 1 werkdag. Of op de dag van de schadereparatie zelf. In het laatste geval hoeft u uw voertuig maar 1 keer te missen. experts komen vrijwel nooit bij u thuis maar bij een schadeherstelbedrijf of garagebedrijf. Let op dat, indien u ons om een expertise verzoekt, u de naam en adresgegevens van de herstelgarage ook opgeeft.

Bij schade aan bijvoorbeeld uw woning en andere zaken gelden andere regels m.b.t. expertise. Deze kunnen per schade verschillend zijn en soms is er helemaal geen sprake meer van expertise. Opgave van de herstelkosten en schadeoorzaak van bijvoorbeeld bouwbedrijven / klussenbedrijven zijn soms ook voldoende om een schade af te kunnen wikkelen.

Een ingevuld en ondertekend Europees- of algemeen schadeformulier dient u altijd toe te zenden
U kunt het schadeformulier hier downloaden (PDF)
Europees schadeformulier
Europees schadeformulier
Europees schadeformulier
Let op: als u alleen WA of WA Beperkt Casco verzekerd bent zonder een verhaalbijstand verzekering en de tegenpartij heeft de schade veroorzaakt, dan dient u de tegenpartij zelf aansprakelijk te stellen voor de door u opgelopen schade en / of letsel. In dat geval kunt u de aansprakelijkheidsstelling-brief hier downloaden (DOC).
Aansprakelijkheidsstelling brief
Aansprakelijkheidsstelling brief
Aansprakelijkheidsstelling brief
Bent u WA Casco verzekerd? Dan is het waarschijnlijk verstandig om uw auto via een Topherstel of een Schadegarant aangesloten herstelbedrijf te laten repareren. Vraag ons naar de voorwaarden

Topherstel: www.topherstel.nl
Schadegarant: www.schadegarant.nl
Ruitschade: Voor ruitschades gelden afwijkende voorwaarden. Vraag ons naar de voorwaarden

Het volledig ingevulde schadeformulier kunt u toesturen naar ons kantoor:

Leemass verzekeren en lenen
T.a.v. afdeling schade
Postbus 3006
8901 DA   Leeuwarden

De behandeling van de schade gaat vaak sneller wanneer u het schadeformulier zo volledig mogelijk invult en voorziet van uw handtekening en die van de tegenpartij (indien van toepassing samen met getuigenverklaringen, offerte of (nood) herstelnota's e.d.).

Na de schademelding ontvangt u per post een bevestiging van de verzekeraar samen met een nieuw schadeformulier voor een onverhoopte nieuwe schade. Meer informatie over de afhandeling van je schade geven wij graag via ons contactformulier of telefonisch.